ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych, tel. 501 179 344

Czym jest psychoterapia

 

 

Psychoterapia jest procesem mającym na celu pomoc w zniesieniu cierpienia u zgłaszającego się pacjenta. Cierpienie często objawia się w różnych formach, m.in. w formie napadów paniki, odczuwania nieustannego niepokoju, obniżonego nastroju. Ludzie cierpią również z tego powodu, że nie mogą nawiązać dobrej relacji z innymi ludźmi, że zauważają że ich życie nie przynosi im zadowolenia. Są różne drogi do zniesienia tego cierpienia, dlatego są różne formy psychoterapii.

 

Psychoterapia oparta na myśleniu psychoanalitycznym polega na szukaniu głębszych przyczyn cierpienia, odkrywaniu nieświadomych motywów działania pacjenta, a co za tym idzie poszerzania rozumienia jego funkcjonowania. Polega na rozwijaniu samoświadomości i refleksji na swój temat. Proces ten odbywa się w oparciu o relację, która tworzy się między pacjentem i terapeutą. W ramach tej relacji pacjent odtwarza wzory zachowań, przeżyć, wyniesione z doświadczeń z przeszłości. Dzięki temu możliwe jest ich przepracowanie i zrozumienie. Żeby stworzyć tego typu relację, w której będą odtwarzane i przepracowywane trudności potrzeba czasu, dlatego psychoterapia psychoanalityczna wymaga czasu, a także większej częstotliwości spotkań. Psychoterapia psychoanalityczna ma zastosowanie nie tylko dla osób dorosłych ale również dla dzieci i młodzieży. W stosunku do dzieci i młodzieży nie polega tylko na rozmowie, ale również na rozumieniu znaczenia zabawy dziecka, ponieważ dziecko w ten sposób komunikuje o swoich przeżyciach wewnętrznych. We wszystkich przypadkach polega na rozwijaniu przestrzeni do myślenia i na dawaniu rozumienia stanom emocjonalnym pojawiającym się pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą. Wszystko to prowadzi do zmiany w sposobie spostrzegania siebie, a tym samym otaczającego świata i ma wpływ na poprawę w funkcjonowaniu człowieka.

 

Psychoterapeuta psychoanalityczny pracuje w zgodzie z wymogami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (www.ptpp.pl) to znaczy, że swoją prace poddaje regularnej superwizji, jest również zobowiązany do podjęcia własnej psychoterapii psychoanalitycznej z częstotliwością co najmniej 3 razy w tygodniu, co poszerza rozumienie siebie i drugiego człowieka.