ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych, tel. 501 179 344

Konsultacje PSYCHOLOGICZNE

 

Oferuje konsultacje psychologiczne dla:

 

  • osób dorosłych
  • dzieci
  • młodzieży
  • rodziców
  • również dla rodziców małych dzieci (pomoc okołoporodowa)

 

Pierwsze spotkania mają zawsze formę konsultacji psychologicznych, jest to jedno lub kilka spotkań, w czasie których, we wspólnej rozmowie z pacjentem, dookreślam problem, z którym zgłasza się pacjent, a to pomaga zaproponować odpowiednią formę dalszej pomocy, jeżeli jest taka konieczność. Czasem kilka konsultacji wystarczy żeby pomóc pacjentowi, a czasem potrzebny jest dłuższy proces współpracy jakim jest m.in. psychoterapia.

 

Pomoc dziecku zaczynam od przeprowadzenia konsultacji z rodzicami, ponieważ rodzice najlepiej znają swoje dziecko, mają  najwięcej o nim informacji i obserwacji. Jest to zazwyczaj jedno lub kilka spotkań, w trakcie których zbieram wywiad o dziecku i próbuję zrozumieć skąd biorą się jego trudności  i na czym dokładnie polegają.

 

Po spotkaniach z rodzicami przeprowadzam  kilka spotkań diagnostyczno – konsultacyjnych z dzieckiem. Następnie udzielam informacji, na wspólnym spotkaniu z rodzicami, przekazując swoje rozumienie problemu i informuje o możliwych formach dalszej pomocy jeżeli jest taka konieczność.

 

Decyzję o podjęciu psychoterapii można podjąć po konsultacjach z dzieckiem i jego rodzicami, kiedy został dookreślony problem dziecka i wskazana jest pomoc w postaci psychoterapii, oczywiście wymaga ona zgody rodziców i dziecka. 

 

W przypadku małego dziecka konsultacje dotyczące trudności u dziecka odbywają się w obecności matki. 

 

Psychoterapia to dłuższy proces osiągania zmiany, poprawy w funkcjonowaniu i uwalnianiu od cierpienia. Jego warunki ustalane są indywidualnie z każdym pacjentem, czy w przypadku dziecka -  z jego rodzicami.

 

Koszt konsultacji:  120 zł /50 min.